Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Wat gebeurt er als ik het voertuig van de eigenaar beschadig?

In het geval van schade tijdens de huur zullen de reparatiekosten hoger dan de franchisevermindering door de verzekering van de Getaround worden gedekt. Je moet elke schade aan de eigenaar melden en de eigenaar zal dan de schade aan Getaround melden zodat de verzekering het kan overnemen.

Indien je geen schade meldt op het einde van een Getaround Connect-huur, zullen je extra administratiekosten aangerekend worden.

NB: Houd er rekening mee dat als je niet voldoet aan onze voorwaarden onze verzekeringsdekking wellicht niet van toepassing is.

Verantwoordelijkheid

Indien je verantwoordelijk bent voor de schade of de derde niet geïdentificeerd is kunnen worden

In dit geval zal je moeten betalen voor de reparatiekosten, tot de hoogte van je franchise. Indien je voor franchisevermindering gekozen hebt, wordt dit bedrag verlaagd.

Als je franchise bijvoorbeeld € 900 bedraagt en er schade is voor € 1200, dan betaal jij slechts € 900. Indien de schade € 500 bedraagt, dan betaal je de € 500.

NB: Indien sprake van meerdere schadegevallen, die niet gerelateerd zijn, zal er een franchise per incident zijn. Als je de franchisevermindering hebt genomen, dan geldt een verminderde franchise toepassen op de schade met het hoogste bedrag en een volledige franchise voor alle andere schades.

NB: Als je verantwoordelijk bent voor meer dan één schadegeval tijdens dezelfde huur, dan geldt de franchise per schadegeval. Als je je franchisevermindering hebt genomen, dan geldt de verminderde franchise voor de meest aanzienlijke/duurste schade. Bijvoorbeeld: als schadegeval #1 € 500 kost en schadegeval #2 kost € 300, dan zal je € 250 voor schadegeval #1 moeten betalen en € 300 voor schadegeval #2.

De franchise hangt af van het land waarin je huurt en de voertuigcategorie. Bekijk hier de franchise per categorie.

Indien je niet verantwoordelijk bent voor de schade

Onze verzekeraar Allianz stelt de verantwoordelijkheid voor de schade vast. Indien uit hun rapport blijkt dat jij niet verantwoordelijk bent voor de schade, dan moet je niets betalen.

NB: In bepaalde gevallen schrijven we het bedrag van de franchise af als waarborg terwijl de verantwoordelijkheid voor de schade nog wordt vastgesteld. Het bedrag wordt teruggestort wanneer Allianz heeft beslist dat je niet verantwoordelijk bent. In ieder geval houdt ons team je op de hoogte.

Administratiekosten

Als je het zelf met de eigenaar kan oplossen worden er geen kosten in rekening gebracht. Maar zodra Getaround je helpt om een incident te behandelen moet je administratiekosten betalen.

  • Indien je geen extra verzekering hebt genomen kost het € 60
  • Als je de comfort verzekering hebt genomen kost het € 30
  • Als je de premium verzekering hebt genomen zijn er geen extra kosten

Als je de auto beschadigt tijdens een Getaround Connect huur en het niet meldt moet je € 90 extra betalen.

Als je verantwoordelijk bent voor een schadegeval met een geïdentificeerde derde partij, moet je de franchise "burgerlijke aansprakelijkheid" van € 382 betalen om eventuele schade aan derden te dekken.


Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?