Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Franchisevermindering

De franchise is het bedrag vanaf hetwelk de verzekering de schade vergoedt. De franchise geldt enkel voor schade aan de buitenkant van het voertuig, en niet voor de binnenkant. Dit hangt af van de categorie van de auto.

Via de optie "franchisevermindering" kan je dit bedrag verminderen (m.u.v. diefstal van de auto, waarbij de franchise niet verminderd kan worden). Je kan voor een franchisevermindering kiezen bij de betaling van de huurprijs of voor het begin van de eerste halve dag van je huur via Mijn verhuringen > de betreffende huur.

NB: De franchisevermindering kan niet terugbetaald worden. Je kan deze niet verwijderen indien je deze hebt toegevoegd.

Bijvoorbeeld, als je bij een voertuig van de categorie Economy een schade van € 600 veroorzaakt:

  • met de normale franchise (€ 900) betaal je de gehele som van € 600
  • met de verminderde franchise (€ 250) betaal je slechts € 250

Dankzij de optie "franchisevermindering" moet je minder betalen wanneer je aansprakelijk bent voor een ongeval.

Deze verminderde franchise dekt slechts één schadegeval. Indien je dus twee ongevallen hebt tijdens dezelfde huurperiode, zal alleen het duurste genieten van de verminderde franchise.

NB: Let op, indien je voor een franchisevermindering kiest, wordt dit bedrag niet terugbetaald. Het bedrag wordt ook niet terugbetaald indien je de optie niet hebt moeten gebruiken.

Daarnaast heb je met de franchisevermindering ook recht op een vervangwagen voor de rest van je rit in geval van een panne.

NB: Deze optie is niet beschikbaar indien je een bestelwagen hebt gereserveerd en is enkel van toepassing op verhuringen die na 10 september 2018 zijn gereserveerd.

Meer weten over verminderde franchise en de verzekering.


Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?


Deze artikels kunnen je misschien ook verder helpen: