Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Verzekering: bepalingen omtrent franchise

Onze verzekering dekt je gedurende de huur, mits een franchise in geval van schade aan het voertuig. Als huurder betaal je het franchisebedrag. Je hebt de mogelijkheid om deze te verminderen via de optie "franchisevermindering".

Ziehier de details i.v.m. franchise bij ongeval:

image

Let op, de optie "franchisevermindering" dekt geen diefstal van het voertuig. De franchise, voorzien in geval van diefstal, blijft dus dezelfde als deze voor een normale verzekering.

Het spreekt vanzelf dat, bij een ongeval waarbij een derde partij betrokken is en je niet verantwoordelijk bent, geen enkele franchise ingeroepen zal worden.

Indien je bij een ongeluk betrokken bent met een derde partij en je niet in fout was, zal je eerst de franchise moeten betalen. Dit bedrag wordt teruggestort wanneer onze verzekeraar heeft bevestigd dat je niet in fout was.

Echter, in geval van een ongeval of schade met een onbekende derde partij zal je verantwoordelijk gehouden worden voor de schade. Meer informatie over de verantwoordelijkheid vind je hier.

Opgelet, de verzekeringsfranchise is van toepassing op elke schade die zich voordoet gedurende de huurperiode.

Een eventuele franchisevermindering kan slechts één schadegeval per huurperiode dekken.

Bovenop de verzekeringsfranchise gelden ook nog:

  • € 60 dossierkosten per schadegeval
  • € 382 dossierkosten voor aanspraak op verzekering, wanneer een ander voortuig in het ongeval is betrokken en de verzekeringsmaatschappijen jou aansprakelijk hebben verklaard.

Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?


Deze artikels kunnen je misschien ook verder helpen: