Richtlijnen voor verzekering en dekkingsopties

Wanneer je een auto huurt via Getaround, dan wordt je huur gedekt door onze verzekering, ongeacht de dekkingsoptie die je hebt gekozen.

Dekkingsopties: Minimum, Plus, en Premium


Bij het reserveren van je auto heb je de keuze uit drie verschillende dekkingsopties: Minimum, Plus, of Premium. Indien je de Minimumdekking kiest, dan kan je vóór het begin van je huur via de huurpagina op Mijn verhuringen overstappen op een andere dekkingsoptie.

Voor een minimale verzekeringsdekking en een standaard franchise en waarborg, kies je de Minimumdekking.

Om met volle gemoedsrust de weg op te gaan, kies je eerder voor de Plus- of Premiumdekking. Voor deze opties zijn de franchise en de waarborg lager, en heb je het recht op een vervangwagen in het geval van een panne of een ongeluk tijdens de je huur.

De Plus- en Premiumdekking kunnen niet terugbetaald worden en kunnen niet geannuleerd of gewijzigd worden zodra de reservering is bevestigd. De prijs van de dekkingsoptie wordt na het einde van de huur niet terugbetaald, ook niet indien er zich tijdens de huur geen enkel incident heeft voorgedaan.

Een voorbeeld: je huurt een auto in de “Eco”-categorie:

Je kies voor de Minimumdekking:

 • De standaard franchise bedraagt € 900.
 • De standaard waarborg bedraagt € 315.
 • Indien de reparatiekosten € 1200 bedragen, dan betaal jij € 900. Indien de reparatiekosten € 300 bedragen, dan betaal jij € 300, aangezien het bedrag lager is dan je franchise. Indien de waarborg nog niet is vrijgegeven, dan wordt dit bedrag afgehouden van je waarborg en het resterende bedrag wordt vrijgegeven op je rekening.

Je kiest voor de Plusdekking:

 • De franchise is verlaagd naar € 250.
 • De waarborg is verlaagd naar € 250.
 • Indien de reparatiekosten € 300 bedragen, betaal jij slechts € 250. Indien de waarborg nog niet is vrijgegeven, dan wordt dit bedrag afgehouden van je waarborg en het resterende bedrag wordt vrijgegeven op je rekening.

Je kiest voor de Premiumdekking:

 • De franchise is verlaagd naar € 0.
 • De waarborg is verlaagd naar € 150.
 • Indien de reparatiekosten € 300 bedragen, betaal jij niets. Indien er geen andere kosten van toepassing zijn, dan wordt de waarborg vrijgegeven op je rekening op de eerder voorziene dag.

Verzekeringsgaranties en -uitsluitingen


De verzekering van Getaround dekt de volgende schade:

 • Schade aan de buitenkant van het voertuig
 • Schade aan het voertuig van een derde
 • Autodiefstal (de franchisevermindering van de Plus- of Premiumdekking zijn in dit geval niet van toepassing)
 • Brand
 • Gebroken glas

De verzekering van Getaround dekt de volgende schade niet:

 • Lekke band(en)
 • Verkeerde brandstof
 • Verloren/gestolen sleutels
 • Schade aan de binnenkant van het voertuig
 • Normale slijtage

Belangrijke voorwaarden


Meerdere incidenten:

Indien het voertuig meermaals beschadigd raakt tijdens dezelfde huur, dan wordt de franchise toegepast voor elk schadegeval (bijvoorbeeld een franchise van € 900 per schadegeval).

Met een Plus- of Premiumdekking is de franchisevermindering enkel van toepassing op één van de schadegevallen (het duurste schadegeval).

Een voorbeeld: Je huurt een voertuig uit de “Eco”-categorie met Plusdekking en hebt twee verschillende schadegevallen:

 • Schade nr. 1 kost € 500
 • Schade nr. 2 kost € 300

→ Je betaalt de franchisevermindering (van € 250 met de Plusdekking) voor schade nr. 1 en je betaalt de volle € 300 voor schadegeval nr. 2. Dit komt neer op in totaal € 550.

Ongeval met een geïdentificeerde derde partij:

Indien je een aanrijding hebt met een derde partij en jij niet verantwoordelijk bent, dan wordt de franchise (volgens je dekkingsoptie) aanvankelijk toegepast. Dit bedrag wordt terugbetaald zodra onze verzekering bevestigt dat jij niet verantwoordelijk bent, of wanneer de derde partij het beroep tegen hen heeft geaccepteerd. Op de duur hiervan hebben wij geen vat en dit kan enkele weken in beslag nemen.

Ongeval met een niet-geïdentificeerde derde partij:

Indien je een ongeval hebt met een niet-geïdentificeerde derde partij, dan wordt je verantwoordelijk gesteld voor de schade. Meer infromatie over verantwoordelijkheid voor schadegevallen vind je hier.


Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?

Deze artikels kunnen je misschien ook verder helpen: