Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Laattijdigheid

De huurder moet je onmiddellijk waarschuwen als hij de auto later dan verwacht terugbrengt

  • Als de huurder het voertuig niet kan terugbezorgen vóór het einde van de huurperiode ('s middags voor een periode die 's morgens eindigt, middernacht voor een periode die 's avonds eindigt), is hij verplicht om via Getaround de huurperiode te verlengen, om door de verzekering gedekt te blijven. Doet hij dit niet, verwittig ons dan vóór het einde van de verhuring, zodat wij het nodige kunnen doen.

  • indien de laattijdigheid in de verzekeringsdekkingsperiode is ('s middags voor een periode die 's morgens eindigt, middernacht voor een periode die 's avonds eindigt)

Voor langeafstandsritten is het soms moeilijk om een exact uur van aankomst op te geven (door bv. files): wees begripvol voor de huurder als hij je verwittigt bij vertraging! Indien je erop staat dat de huurder het voertuig stipt op tijd terugbezorgt, zeg hem dat dan ook op voorhand. Dat vermijdt nodeloze spanningen.

In het geval dat de huurder de auto te laat teruggeeft en je de verlenging van de huur niet hebt geaccepteerd kan je een compensatie aanvragen.

Boetes voor laattijdig terugbrengen :

  • Indien het voertuig minder dan 24 uur na het voorziene tijdstip wordt terugbezorgd: € 5 per vol uur vertraging.
  • Indien het voertuig meer dan 24 uur na het voorziene tijdstip wordt terugbezorgd: € 120 boete voor de eerste dag, daarna € 30 per 24 uur extra.

Om een compensatie aan te vragen ga naar Mijn verhuringen > Afgelopen verhuringen > Geselecteerde verhuring > Compensatie voor laattijdigheid of vuil. Je moet de overeenkomst uploaden (alleen als je niet gebruik hebt gemaakt van de mobiele overeenkomst) en de laattijdigheid van het teruggeven van je auto aangeven.

Je hebt tot 48 uur na het einde van de huurperiode om een compensatie te vragen.

In elk geval zal de huurder het bedrag verschuldigd blijven voor extra uren of dagen huur, zoals voorzien in het verlengingstarief, naast eventuele aanpassingen.

NB : als de vertraging meer dan 24 uur is dan moet je een klacht bij de politie indienen en de huurder hiervan op de hoogte stellen.

Was dit artikel nuttig?