Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Diefstal

Bij diefstal dient de huurder binnen 48 uur klacht neer te leggen bij de politie. De Getaround-verzekering betaalt je de waarde van je voertuig uit, zoals geschat door een expert, min de franchise die ten laste is van de huurder.

Getaround dekt eveneens gevallen van verduistering, t.t.z. diefstal door de huurder zelf. Je dient dan binnen 48 uur klacht neer te leggen bij de politie en de diefstal aan ons melden. Het incidentenrapport is 100% online. Ga hiervoor naar de Getaround-website (dus niet de app) > Mijn verhuringen > betreffende huur > Aangifte van een ongeval.

Onze klantenservice kan geen incidentmelding openen via telefoon. Het is je online incidentmelding die het openen van je declaratiebestand activeert.

Wanneer je de huurder persoonlijk ontmoet en zijn identiteit controleert, is zoiets heel onwaarschijnlijk. Dat is de reden waarom je heel strikt dient te zijn bij het checken aan het begin van de huur.

Bij verhuringen via Getaround Connect doet Getaround de nodige verificaties.

Was dit artikel nuttig?