Te volgen stappen in het geval van een gestolen auto

Artikel bijgewerkt op 15/11/2021

Bij diefstal dient de huurder binnen 24 uur klacht neer te leggen bij de politie. De Getaround-verzekering betaalt je de waarde van je voertuig uit, zoals geschat door een expert, min de franchise die ten laste is van de huurder.

Getaround dekt eveneens gevallen van verduistering, t.t.z. diefstal door de huurder zelf. Indien de auto na 24 uur niet is teruggebracht, dien je dit als diefstal te melden bij de politie en Getaround hierover te informeren. Het incidentenrapport is 100% online. Ga hiervoor naar de Getaround-website (dus niet de app) > Mijn verhuringen > betreffende huur > Aangifte van een ongeval.

Onze klantenservice kan geen incidentmelding openen via telefoon. Het is je online incidentmelding die het openen van je declaratiebestand activeert.

Wanneer je de huurder persoonlijk ontmoet en zijn identiteit controleert, is zoiets heel onwaarschijnlijk. Dat is de reden waarom je heel strikt dient te zijn bij het checken aan het begin van de huur.

Bij verhuringen via Getaround Connect doet Getaround de nodige verificaties.

Was dit artikel nuttig?