Verzekeringsvoorwaarden

Artikel bijgewerkt op 31/01/2023

De huurder dient bepaalde voorwaarden te respecteren om de verzekering van de huur te waarborgen. Het is ook uw verantwoordelijkheid om dit na te gaan. Ziehier de voorwaarden:

 1. De voorwaarden respecteren inzake leeftijd van de bestuurder, overeenstemmend met de inschrijvingscategorie van het huurvoertuig (zie voorwaarden per categorie)
 2. Betalen met een betaalmiddel op zijn eigen naam.
 3. Binnen de toegelaten Europese landen blijven (zie landenlijst)
 4. Het voertuig niet gebruiken voor professioneel transport van personen of goederen (alleen autodelend vervoer met gedeelde kosten is toegestaan)
 5. De hoofdbestuurder van het voertuig blijven gedurende de huurperiode: de verhuurder mag de wagen dus niet huren om hem door een andere persoon te laten gebruiken. Nochtans mag hij, als hoofdbestuurder, onder bepaalde voorwaarden bijkomende bestuurders aanvaarden.

U bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige opvolging, zoals gespecificeerd in de overeenkomst, zodat voorwaarden 1 en 2 vervuld zijn. Laat u dit na, dan verliest u de verzekeringsdekking van Getaround, evenals de dienstverlening inzake derden van Getaround (dekking van de franchise, beheer van boetes en bekeuringen, enz).

U dient ook de verhuring te annuleren indien een van de voorwaarden van 3 tot 5 niet is vervuld. Indien u evenwel zou misleid zijn door een huurder die buiten uw weten deze voorwaarden niet respecteert, dan zal hij de gevolgen dragen van de nietigheid van de polis.

Wat indien de huurder ter kwader trouw blijkt en de verzekeringsvoorwaarden niet naleeft?

Indien de huurder valse verklaringen aflegt, die je niet kon nagaan ondanks alle verificaties die je hebt gedaan, dan bent je volledig gedekt door Getaround. Allianz heeft het recht om juridische stappen te ondernemen tegen de huurder.

In welke gevallen kan ik dekking door de verzekering verliezen?

Je kan de verzekeringsdekking van uw voertuig verliezen indien:

 • je nalaat om de documenten van de huurder, die bij de huurovereenkomst horen, nauwkeurig te verifiëren (zie alle voorwaarden huurder)

 • je een valse verklaring aflegt tegenover de verzekeraar

 • je een schadeaangifte bij Getaround doet, meer dan 5 dagen na het einde van de huur

 • je geen huurovereenkomst tekent met de huurder

 • je een verlenging van de huur hebt toegestaan, zonder deze via Getaround te registreren

 • je voertuig niet normaal verzekerd is, minstens voor Burgerlijke Aansprakelijkheid

 • je voertuig niet in regel is met de technische controle in het land van inschrijving

 • je een betaling voor de huur aanvaardt, geheel of gedeeltelijk buiten de Getaround-website

Was dit artikel nuttig?