Te volgen stappen na een ongeval

Artikel bijgewerkt op 15/11/2021

Bij een ongeval is de Getaround-verzekering van toepassing. U hoeft uw gewone verzekeraar dus niet te verwittigen.

Tijdens de huur moet de huurder het gedetailleerde plan in dit artikel volgen.

Vul op het einde van de huur samen met de huurder het schaderapport in. De huurder betaalt u onmiddellijk een waarborgsom die overeenstemt met de geschatte kosten. Indien het bedrag voor de herstelling lager is dan de verzekeringsfranchise, dan zijn de kosten helemaal voor de huurder. In het andere geval betaalt de Getaround-verzekering het supplement.

Voorbeeld: voor een voertuig van de categorie Economy, met een franchise van € 800 (zonder optie 'franchisevermindering') worden de herstellingskosten geschat op € 250. De huurder betaalt € 250. Bij een ongeval met een reparatiekost van € 3000 betaalt de huurder € 800 en de Getaround-verzekering het supplement.

Zie ook Hoe en waar een ongeval aangeven

Was dit artikel nuttig?