Te volgen stappen na een ongeval

Artikel bijgewerkt op 30/03/2022

Als er een ongeval heeft plaatsgevonden, krijg je geen boete van de verzekering; het is de huurder die verantwoordelijk wordt gehouden voor de eventuele schade als je een auto hebt verhuurd die bij het begin van de huur in goede staat verkeerde.

Tijdens de huur: wacht op de terugkeer van de huurder.

  • De huurder informeert je dat er een ongeval heeft plaatsgevonden: je hoeft niet in te grijpen. Vraag de huurder om foto's te nemen, en als er een derde partij bij het ongeval betrokken is, om het schadeformulier in te vullen. Het polisnummer van de verzekering is ZCN110000536 voor in België geregistreerde auto's. De huurder zal zijn rit voortzetten als dat mogelijk is, anders wordt hij/zij gedekt door Getaround's pechverhelping als de auto niet meer kan worden bestuurd.
  • Wacht tot het einde van de huur: je hoeft geen contact op te nemen met Getaround, wij kunnen geen claim indienen zonder de documenten die je aan het einde van de huur met de huurder invult (huurovereenkomst en schaderapport).

Aan het einde van de huur: vul de documenten in met de huurder.

Let op: bij een Getaround Connect huur vult de huurder de overeenkomst zelf in vanaf zijn/haar smartphone en is het niet nodig om het schaderapport samen met de huurder in te vullen.

  • Wanneer de huurder terugkomt, begin dan met het invullen van de huurovereenkomst.

  • Vervolgens vul je samen het schaderapport in, te vinden via de huurpagina door te klikken op "Een schadegeval melden". Het schaderapport moet door beide partijen worden ondertekend zodat je schadeclaim compleet is. Ieder van jullie moet er een kopie van bewaren: het moet in tweevoud worden ingevuld - of één exemplaar dat door jou wordt bewaard en waarvan de huurder een foto maakt.

Na het einde van de huur: meld het ongeval

  • Meld het ongeval aan Getaround (binnen de 5 dagen na het einde van de huur): je dient het ongeval te melden vanuit Verhuringen > [relevante huur] > Een ongeval aangeven, vanuit een webbrowser (niet vanuit de app). Gelieve alle documenten die je hebt bij te voegen om de behandeling van je verzoek sneller te laten verlopen. Meer informatie hierover vind je in het artikel "Een schadegeval melden".

  • Wij nemen contact met je op: Getaround neemt binnen maximaal 10 werkdagen contact met je op om de reparaties van je auto te organiseren.

Let op

  • Als de huurder de auto niet terug kan brengen: na een ongeval zorgt de pechverhelping voor het wegslepen van de auto naar een lokale garage en het eventueel voortzetten van de rit. Als dat gebeurt, zal de huurder je dat laten weten. Je zult de schade aan Getaround moeten melden met alle elementen die je hebt en wachten tot wij contact met je opnemen. Zodra de reparaties zijn gedaan, dien je onze pechverhelping te contacteren om het terugbrengen van de auto te organiseren.
  • Partner garages: onze verzekering heeft overeenkomsten met een groot netwerk van garages waar je het bedrag niet hoeft voor te schieten voor de reparaties en je eventueel een vervangende auto krijgt aangeboden voor de duur van de reparaties.
Was dit artikel nuttig?