Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

Wanneer je een voertuig reserveert op Getaround, **kan je gratis annuleren tot 4 uur na de betaling.¨¨ Is deze tijdspanne van 4 uur voorbij, dan gelden volgende annuleringsvoorwaarden:

Meer dan 48 uur voor het begin van de huur:

Je kan op elk moment annuleren zonder kosten. Je wordt volledig terugbetaald binnen de 3 werkdagen.

Minder dan 48 uur voor het begin van de huur:

Als de huur wordt geannuleerd door jouw toedoen (je bent niet meer beschikbaar, je wenst het voertuig niet meer te huren, je komt niet opdagen bij het begin van de huur …):

  • Als je huur minder dan 7 dagen duurt, krijg je 50% terugbetaald. Je zal echter volledig worden terugbetaald vanaf de 8e huurdag, en voor alle dagen na de 7e.
  • Bijv.: Je wenst een huur van 3 dagen voor € 100 op te zeggen. Je krijgt 50% van de huurprijs terugbetaald, dus € 50.
  • Bijv.: Je wenst een huur van 14 dagen voor € 400 op te zeggen. Je krijgt 50% van de prijs voor 7 huurdagen terugbetaald, dus € 100, en de volledige prijs van alle bijkomende dagen (€ 200), dus € 300 in totaal.
  • De eigenaar zal worden vergoed voor het ongemak door deze late annulering, wanneer hij niet zeker is een andere huurder te vinden.
  • Je franchise-opties zullen volledig worden terugbetaald.

Als de huur wordt geannuleerd door toedoen van de eigenaar (de eigenaar wenst de verhuur op te zeggen, het voertuig is niet meer beschikbaar, de eigenaar komt niet opdagen …): - Je wordt volledig terugbetaald binnen de 15 werkdagen (prijs van de huur plus je eventuele franchise-opties).

Als de eigenaar de huur heeft geannuleerd en je de toegepaste kosten wenst te betwisten, moet je binnen 24u na de annulering een aanvraag indienen om de betaling van de eigenaar op te schorten. Voeg foto's of ander bewijsmateriaal toe om je klacht te ondersteunen. Na deze periode kunnen we geen klacht meer openen en moet je een regeling treffen met de eigenaar.


Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?


Deze artikels kunnen je misschien ook verder helpen: