Verkeersboetes

Artikel bijgewerkt op 12/01/2023

De huurder is aansprakelijk voor eventuele verkeersovertredingen die hij begaat tijdens de huur. Maar als er een bekeuring is, wordt deze gestuurd naar het adres waarop het kenteken staat geregistreerd.

Bij verhuringen met Getaround Connect is de huurder verantwoordelijk voor eventuele parkeerboetes tot 48 uur na het einde van de huur. De huurder is echter niet verantwoordelijk voor het betalen van de parking.

Hoe de overtreding betwisten?

Voor voertuigen die zijn ingeschreven in België:

Er zijn 2 gevallen mogelijk:

1) De bekeuring is uitgeschreven in België

Een parkeerboete: We raden je aan om je ervan te vergewissen dat de boete werd ontvangen tijdens de huur op Getaround en ze vervolgens te betalen. Je kan dan contact met ons opnemen zodat wij de huurder kunnen laten betalen voor de overtreding, op voorwaarde dat de huurvoorwaarden werden nageleefd. Om ons te vragen het bedrag te verhalen bij de huurder, ga je naar Mijn verhuringen > [huur in kwestie] > Boete ontvangen tijdens de huur en doorloop je de stappen.

Een andere bekeuring Betaal de bekeuring niet zelf: dit zou nadelig kunnen uitvallen voor je bonus-malus. Doorloop de te volgen stappen zoals vermeld op het proces-verbaal om bezwaar aan te tekenen en de huurder aan te duiden. Alle gegevens die je nodig hebt over de huurder vind je op de huurpagina waarvoor je de bekeuring hebt ontvangen, door te klikken op: bekeuring ontvangen tijdens de huur. Je zal ook een kopie van je check-outovereenkomst moeten toevoegen aan het betwistingsdossier.

De huurder zal het proces-verbaal dan ontvangen op zijn adres en indien nodig worden gestraft met een hogere bonus-malusgraad.

2) De bekeuring is uitgeschreven in het buitenland

Een bekeuring die is geschreven in het buitenland heeft geen invloed op je bonus-malus. Hier raden we je aan om je ervan te vergewissen dat de bekeuring werd ontvangen tijdens de huur op Getaround en ze vervolgens te betalen. Je kan dan contact met ons opnemen zodat wij de huurder kunnen laten betalen voor de overtreding, op voorwaarde dat de huurvoorwaarden werden nageleefd. Om ons te vragen het bedrag te verhalen bij de huurder, ga je naar Mijn verhuringen > [huur in kwestie] > Boete ontvangen tijdens de huur en doorloop je de stappen.

NB: Indien je het bedrag van de boete moet voorschieten, dan vergoeden we je alleen de initiële prijs van de boete. Eventuele verhogingen kunnen wij niet vergoeden.

Hoe kan ik compensatie ontvangen voor de moeite?

In alle gevallen hebt je het recht om een vergoeding aan te vragen ter compensatie van de moeite en eventuele portkosten. Je zal dan € 10,50 ontvangen. Je kan deze compensatie aanvragen op de website: Mijn verhuringen > [huur in kwestie] > Bekeuring ontvangen tijdens de huur

Gids: hoe een boete betwisten?

Ongeacht het dossier, hebt u zeker een aantal persoonlijke gegevens van de huurder nodig (adres, nummer rijbewijs,...) om uw boete te betwisten. Om het u makkelijk te maken hebben wij al deze gegevens op één plaats verzameld binnen de website: Mijn verhuringen > [desbetreffende verhuring] > rubriek klantendienst > Info voor een aanvraag tot vrijstelling van aansprakelijkheid.

Was dit artikel nuttig?