Het verstrekken van facturen aan huurders

Artikel bijgewerkt op 06/05/2022

Indien je als professional verhuurt, dien je je verhuurprestatie te factureren aan de huurder indien deze erom vraagt. Het totale bedrag van de te betalen huur komt overeen met het bedrag inclusief btw op uw factuur.

Je vindt de informatie aangaande elke verhuring op Mijn betalingen > Verrichte overschrijvingen, kolom "Ontvangen".

receipt

Vergeet ook niet op de factuur de datum en het aantal afgelegde kilometers te vermelden, die nuttig kunnen zijn voor de huurder, evenals alle wettelijke gegevens die je aanbelangen.

details

Voorbeeld: een verhuring voor een bedrag van € 56:

  • Indien je btw-plichtig bent, factureer je aan 21%. Je berekent dus het bedrag excl. btw (56/1,21 = € 46,28) waaraan je dan de btw van 21% terug toevoegt (46,28*21%= € 9,72).
  • Indien je niet btw-plichtig bent, vermeld je gewoon het totaalbedrag voor de verhuring van de wagen (€ 56).

Dit artikel bevat informatie die specifiek is voor sommige registratielanden. Ga naar ​de internationale versie van het artikel voor de andere gevallen.

Was dit artikel nuttig?