Het indienen van mijn belastingaangifte

Artikel bijgewerkt op 11/03/2022

Om het totaalbedrag van de bekomen betalingen per jaar te vinden, ga naar Mijn betalingen. Je kan de tabel van "Verrichte overschrijvingen" selecteren door op het desbetreffende jaar te klikken, waarbij het totaal rechts wordt weergegeven.

Let erop niet het ontvangen totaalbedrag te nemen maar het bedrag dat weergegeven wordt als 'huurinkomsten', dat je terugvindt in de details.

Je kan ook een Excel-bestand downloaden waarin alle verrichte overschrijvingen, alsook informatie betreffende de huurdata en de kilometerafstand per huur, staan aangegeven.

Voertuigen ingeschreven in België

Je dient de inkomsten die je verwerft op Getaround aan te geven.

Voor professionele verhuurders, worden de inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten.

Indien je een fysiek persoon bent, zullen je inkomsten op Getaround in beginsel belastbaar zijn aan 27% (roerende inkomsten), indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • je hebt slechts één voertuig geregistreerd op Getaround
  • je verhuurt je voertuig minder dan 60 dagen per jaar
  • het jaarlijkse totaalbedrag van je betalingen (op te vragen in Mijn betalingen) is kleiner dan € 2.400
  • het verhuurde voertuig is geen bedrijfsvoertuig en is ook geen voertuig van een zelfstandige die dat voertuig, al dan niet gedeeltelijk, gebruikt voor zijn/haar professionele activiteiten.

In dit geval zou je de kosten die gelinkt zijn aan je verhuringen van het jaar (naar keuze: de reële kosten of een forfait van 15%) kunnen aftrekken van het jaarlijkse totaalbedrag van je inkomsten, en het resultaat aangeven in het vakje “Netto-inkomen van verhuring, verpachting, gebruik of concessie van roerende goederen” (code 1156-08) van je belastingaangifte.

In geval van twijfel, raden wij je aan contact op te nemen met je belastingkantoor.

Was dit artikel nuttig?