Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Welke gevallen van overmacht kunnen leiden tot een volledige terugbetaling na een annulering?

Wij hebben annuleringsvoorwaarden ingevoerd om lastminute-annuleringen te beperken, en het vertrouwen op Getaround te versterken. Toch kunnen bepaalde omstandigheden die ontsnappen aan de controle van de verhuurders of huurders hen soms verhinderen om afspraken i.v.m. een reservering na te komen. In bepaalde gevallen, als Getaround van mening is dat de annuleringsreden van een huurder valt onder overmacht volgens de geldende voorwaarden en regels, kan Getaround beslissen om het annuleringsbeleid niet toe te passen en in de plaats over te gaan tot een terugbetaling.

Welke situaties worden beschouwd als overmacht?

Volgende omstandigheden vormen ontvankelijke gevallen van overmacht:

  • Plots overlijden of ernstige ziekte van een huurder of een lid van zijn directe familie.
  • Ernstig letsel dat de huurder rechtstreeks beperkt in zijn vermogen om de huur te laten plaatsvinden.
  • Grote natuurramp of extreme weersomstandigheden op de plaats van bestemming of het vertrek.
  • Dringende reisbeperkingen of de veiligheidswaarschuwingen na de reservering door een bevoegde nationale of internationale autoriteit (bijvoorbeeld door een ministerie of overheidsinstantie).
  • Verplichtingen opgelegd door een overheid, na de reservering (bijv.: jurylid assisenproces).

Als je een volledige terugbetaling wil aanvragen

  • Ga binnen de 24 uur na de annulering naar “Mijn verhuringen > Betreffende verhuring > Tabblad Klantendienst > Terugbetalingsaanvraag na een annulering” teneinde de betaling van de verhuurder op te schorten. Na deze periode kunnen we geen klacht meer openen en moet u een regeling treffen met de verhuurder.
  • Je bent verplicht om foto's of ander bewijsmateriaal toe te voegen om je klacht te ondersteunen.
  • Wees reactief en antwoord snel mochten wij, indien nodig, bijkomende informatie vragen.

Was dit artikel nuttig?


Deze artikels kunnen je misschien ook verder helpen: