Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Mag ik een verklaring van verlies of diefstal van het rijbewijs aanvaarden, in plaats van het origineel?

Indien het originele rijbewijs niet voorgelegd kan worden, dien je de verhuring te annuleren en onze klantendienst te verwittigen. Een forfait van € 10 zal u ter compensatie worden toegekend.

Was dit artikel nuttig?