In welke gevallen kan ik dekking door de verzekering verliezen?

Je kan de verzekeringsdekking van uw voertuig verliezen indien:

  • je nalaat om de documenten van de huurder, die bij de huurovereenkomst horen, nauwkeurig te verifiëren (zie alle voorwaarden huurder)

  • je een valse verklaring aflegt tegenover de verzekeraar

  • je een schadeaangifte bij Getaround doet, meer dan 5 dagen na het einde van de huur

  • je geen huurovereenkomst tekent met de huurder

  • je een verlenging van de huur hebt toegestaan, zonder deze via Getaround te registreren

  • je voertuig niet normaal verzekerd is, minstens voor Burgerlijke Aansprakelijkheid

  • je voertuig niet in regel is met de technische controle in het land van inschrijving

  • je een betaling voor de huur aanvaardt, geheel of gedeeltelijk buiten de Getaround-website

Was dit artikel nuttig?